Правилник о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије

Правилник о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије, усвојен у децембру 2015. године