Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

Додатаквеличина
PDF icon smernice_za_senzorska_ispitivanja_ats-up29_1-1_.pdf470.27 KB