Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања АТС-УП27

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања АТС-УП27 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.
 

Додатаквеличина
PDF icon smernice_za_mikrobioloska_ispitivanja_ats_up_27_1_1.pdf591.6 KB