Ауторски радови

српски

Систем менаџмента безбедношћу информација - улога и значај сертификације и акредитације

Систем менаџмента безбедношћу информација - улога и значај сертификације и акредитације, аутори мр Вида Живковић и др Дејан Крњаић, рад презентован на форуму СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИЈА, ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - SIZIT 09 одржаном 01. и 02. јула 2009. године у Институту ''Михајло Пупин'' у Београду

Download kategorije: 

ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

ПОТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА НОВОМ ЕУ ЛЕГИСЛАТИВОМ И ДОКУМЕНТИМА IAF, ILAC И ЕА - рад др Дејана Крњаића и мр Виде Живковић, 17. традиционално саветовање "Квалитетом у свет" и додела националне награде за пословну изврсност "Оскар квалитета", Сава центар, 11. новембар 2008. год.

Download kategorije: