Остали закони и прописи

српски

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13)

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13)

Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

Закон о стандардизацији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/2009 и 46/2015)

Додатаквеличина
PDF icon Закон о стандардизацији151.88 KB

Правилник о мерилима - интегрална верзија („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 63/13, 95/16)

Правилник о мерилима - интегрална верзија („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 63/13, 95/2016)

Додатаквеличина
PDF icon pravilnik_o_merilima_2016.pdf532.57 KB

Правилник о личној заштитној опреми („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 100/11)

Правилник о личној заштитној опреми („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 100/11)

Pages