Остали закони и прописи

српски

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 1/13)

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 1/13)

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник Републике Србије“, бр.11/2012)

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл.гласник Републике Србије“, бр.11/2012)

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 17/13)

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 17/13)

Закон о тржишном надзору („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 92/11)

Закон о тржишном надзору („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 92/11)

Додатаквеличина
PDF icon Закон о тржишном надзору103 KB

Pages