Остали закони и прописи

српски

Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 23/17)

Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 23/17)

Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености - интегрална верзија („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 110/2016)

Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09, 110/2016)

Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09)

Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 98/09) са образложењем

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/09)

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 36/09)

Pages