Публикације

српски

Нови пакет мера за унапређење трговине производима

Нови пакет мера за унапређење трговине производима

Download kategorije: 

Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици

Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици, новембар 2015. године

Download kategorije: 

Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020

Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020, усвојена у октобру 2015. године

Download kategorije: 

Кратак водич за примену Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Кратак водич за примену Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Download kategorije: 

Pages