Смернице/Лабораторије за испитивање

српски

Акредитација за послове узорковања АТС-УП25

Акредитација за послове узорковања АТС-УП25 - издање/измена: 1/2 - усвојена 26.06.2017. године

Додатаквеличина
PDF icon ats_up25_akreditacija_za_poslove_uzorkovanja_1-2.pdf357.77 KB

Смерницe за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку акредитације лабораторија за испитивање АТС-УП20

Смерницe за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку акредитације лабораторија за испитивање АТС-УП20 - издање/измена: 1/1 - усвојена у јулу 2014. године

Додатаквеличина
PDF icon smernice_za_primenu_srps_cen_ts_15675_ats_up20_1-1.pdf185.51 KB

Акредитација форензичких лабораторија АТС-УП34

Акредитација форензичких лабораторија АТС-УП34 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

Додатаквеличина
PDF icon akreditacija_forenzickih_laboratorija_ats_up-34_1-1_.pdf525.81 KB

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29

Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања АТС-УП29 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

Додатаквеличина
PDF icon smernice_za_senzorska_ispitivanja_ats-up29_1-1_.pdf470.27 KB

Pages