Смернице/Медицинске лабораторије

српски

Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017

Додатаквеличина
PDF icon zahtevi_en_iso_15189_2014_vs_iso_iec_17025_2017.pdf193.64 KB

Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија АТС-УП14

Смернице за исказивање обима акредитације медицинских лабораторија АТС-УП14 - издање/измена: 2/2 - од 01.02.2019.