Смернице/Сертификација производа, услуга и процеса

српски

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње АТС-УП26

Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње АТС-УП26 - издање/измена: 1/1 - усвојенo: 18.09.2017.

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа АТС-УП15

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа АТС-УП15 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.