Закони, прописи

српски

Анализа односа Aкредитационог тела Србије са повезаним телима

Анализа односа Aкредитационог тела Србије са повезаним телима - издање/измена: 2/0 - усвојена у фебруару 2013. године

Download kategorije: 

Статут Акредитационог тела Србије

Статут Акредитационог тела Србије (објављен 21. децембра 2011. године у Сл. гласнику РС бр. 97/11)

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon Статут Акредитационог тела Србије101.72 KB

Закон о акредитацији

Закон о акредитацији (Сл. Гласник РС 73/2010)

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon Закон о акредитацији115.25 KB

Pages