JUSK

српски

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2015

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2015

Акредитационо тело Србије (АТС) је, заједно са Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), учествовало  у Међународној конвенцији о квалитету (JUSK ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) када су током седме Специјалне конференције „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и шесте Специјалне конференције „Национални метролошки систем – стање и будући развој” представљене новине у раду како АТС-а тако и ДМДМ-а. Конференције су одржане у среду, 3. јуна 2015.

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2015

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) организују седму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и буд

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2014

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2014

Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године, заједно са Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), учествовало на шестој Специјалној конференцији „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и петој Специјалној конференцији „Национални метролошки систем - стање и будући развој”, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2014 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“ (www.jusk.rs) које су одржане у среду, 4. јуна 2014. године, на Машинском факултету у Београду.

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2014

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2014

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2014 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) организују шесту Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - с

Pages