Конкурси

српски

Јавни позив за оцењиваче

Јавни позив за оцењиваче

Због повећаног броја пријава за акредитацију, као и активности на проширењу области рада АТС-а, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања из следећих области:

Позив за пријаву за техничке експерте

Позив за пријаву за техничке експерте

Акредитационо тело Србије је уочило потребу за ангажовањем већег броја техничких експерата за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране).

Позив за пријављивање за водеће и техничке оцењиваче

Позив за пријављивање за водеће и техничке оцењиваче

Због убрзаног развоја система акредитације и повећања обима посла Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава заинтересоване стручњаке да ће вршити проширење листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Јавни оглас за избор директора АТС-а

Јавни оглас за избор директора АТС-а

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својој петој седници од 6. децембра 2011. године донео Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Акредитационог тела Србије.

Pages