Промена документације

српски

Објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018

Објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018

Обавештавамо заинтересоване медицинске лабораторије да је објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme (Упутство за примену медицинске акредитационе шеме). Упутство се односи на рад акредитационих тела приликом акредитације медицинских лабораторија према стандарду ISO 15189.

Обавештење за ТОУ у вези измене правила АТС-а

Обавештење за ТОУ у вези измене правила АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017.

Обавештење за сертификациона тела која сертификују системе менаџмента

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП26, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње

Pages