Закони и прописи

српски

Административна такса

Административна такса

16.07.2011. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник Републике Србије бр.50/11)

Именовани нови чланови Управног и Надзорног одбора

Именовани нови чланови Управног и Надзорног одбора

На 435. седници Владе Републике Србије која је одржана 29. априла 2011. године именовани су нови Надзорни и Управни одбор Акредитационог тела Србије (АТС).

Усвојен закон о акредитацији

Усвојен закон о акредитацији

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 12. октобра 2010. године Закон о акредитацији.

Усвајањем Закона о акредитацији као последњег закона из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији испуњава се један од неопходних предуслова за прикључење Европској унији.

Влада усвојила Предлог закона о акредитацији

Влада усвојила Предлог закона о акредитацији

Влада Републике Србије усвојила је на 273. седници у четвртак 10. јуна Предлог закона о акредитацији којим се уређује акредитација, положај и рад националног тела за акредитацију у Републици Србији, као и друга питања од значаја за акредитацију и упутила га у скупштинску процедуру.

Pages