9. јун 2018. године се обележава Светски дан акредитације

Светски дан акредитације обележава се 9. јуна 2018. године као глобална иницијатива коју су заједнички успоставили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC), да би се подигла свест о важности акредитације. Тема ове године је- акредитација омогућава безбеднији свет.

Широм света постоји заједничко очекивање да радна места, производи, транспорт, храна, односно сви аспекти наших живота буду безбедни. Међутим, статистике показују да ова очекивања нису у складу са реалношћу. Премошћавање овог јаза је од виталног значаја за владе, законодавце и бизнисе, којима је циљ да људи буду безбеднији на послу, код куће, током својих путовања и у осталим сферама својих живота.

Овај дан ће се прославити широм света у оквиру великих националних догађаја, семинара и биће покривен у медијима, да би се пружила могућност да се истражи како акредитација може да помогне да се омогући безбеднији свет и да се подрже бизниси, владе и законодавци у налажењу стандарда, оцењивања усаглашености и средстава акредитације који би их подржали у достизању овог циља.

Како би се подржала комуникација у вези са Даном акредитације, ILAC и IAF су објавили: