Правил. о електрич. опреми намењеној за употребу у оквиру одређ. граница напона („Сл.гласник РС“, бр. 25/16)

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 25/16) - oсновни текст на снази од 17.03.2016. године, у примени од 01.07.2017. године