Брошура намењена регулаторима

Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености? - брошура