Информације од посебног значаја

Обавештавамо сва акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и друге посетиоце сајта, да је, у циљу што ефикасније комуникације, издвојен посебан одељак на сајту АТС-а „Информације од посебног значаја” у коме се могу наћи обавештења о новим и измењеним издањима докумената АТС-а која се тичу поступка акредитације, као и друга актуелна тумачења, смернице и упутства за различите области акредитације.