Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије ("Сл. гласник РС 14/11 и 95/16)

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС, 14/11)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", 95/16)