Добро дошли

Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело за акредитацију, основано од стране Републике Србије, са седиштем у Београду.

Законом о акредитацији АТС-у се поверавају послови утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

Успостављање и одржавање компетентног, непристрасног и независног система акредитације је стратешки задатак, који АТС мора бити у стању да у сваком тренутку испуњава, како би корисници услуга лабораторија, контролних и сертификационих тела, које је акредитовао АТС, грађани, потрошачи и привреда у Републици Србији имали поверења у услуге које пружају ТОУ које је акредитовао АТС.

Активности АТС-а усмерене су на унапређење: сопственог рада у циљу одржавања и проширења обима потписаних мултилатералних споразума о признавању акредитације (МLA споразуми) и успостављеног система акредитације, што ће допринети повећању ефикасности спровођења поступка акредитације у свим областима оцењивања усаглашености, а самим тим допринеће безбедности роба и услуга у нашој земљи и шире.