Билтен АТС-а

Акредитационо тело Србије (АТС) три пута годишње објављује свој Билтен у електронској форми који је намењен свим заинтересованим странама - корисницима и потрошачима производа и услуга, државним органима, струковним удружењима, корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и телима за оцењивање усаглашености. Намера АТС-а је да клијенти, акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и подносиоци пријава или друге заинтересоване стране, буду на транспарентан, ефикасан и брз начин упознати са радом АТС-а, поступком акредитације и другим интересантним темама и новинама из те области, а у циљу унапређења и што боље сарадње.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу уредника Билтена office@ats.rs пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

 

Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 1
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 2
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 3
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 4
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 5
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 6
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 7
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 8
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 9
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 10
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 11
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 12
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 13
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 14
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 15
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 16
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 17
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 18
   
Електронски билтен АТС-а БРОЈ 19