Светски дан акредитације 2019. године

Светски дан акредитације  обележава се  9. јуна 2019. године на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Овогодишња тема Светског дана акредитације фокусира се на то како акредитација пружа додатну вредност ланцима снабдевања.

Ланци снабдевања обезбеђују виталну улогу у испоруци призвода и услуга потрошачима, привреди и јавном сектору на благовремен, економичан и квалитетан начин.

Акредитација, и уз њу други инструменти инфраструктуре квалитета као што су стандарди, метрологија и оцењивање усаглашености, пружају широко прихваћене алате који помажу да се дâ вредност ланцима снабдевања. Ови алати, такође, помажу у успостављању поверења и сигурности, омогућавајући поузданост у финалне производе и услуге и начин на који ће они бити пласирани на тржишту и коришћени.

Као и претходних година, овај дан ће се славити широм света како би се указало на значај акредитације у оквиру великих националних догађаја и семинара и биће покривен у медијима, да би се пружила могућност да се истражи како акредитација може да помогне да се омогући безбеднији свет и да се подрже привреде, владе и законодавци у коришћењу стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације који би их подржали у достизању овог циља.

Све детаљније информације потражите на https://ilac.org, a брошуру, израђену у част прославе Међународног дана акредитације 2019. године, можете преузети на https://ilac.org/?ddownload=122347 (на енглеском језику) и https://www.ats.rs/sites/default/files/download/wad_2019_brosura_srpski_0.pdf (на српском језику).

Заједничку изјаву преседавајућих ILAC-а и IAF-а можете преузети на следећој адреси https://ilac.org/?ddownload=122348 (на енглеском језику) и https://www.ats.rs/sites/default/files/download/wad-zajednicko_saopstenje_2019_prevod_0.pdf (на српском језику).

Такође, можете да погледате и пратећи промотивни филм  на следећој адреси http://www.youtube.com/user/IAFandILAC.